VÅRTERMINEN 2023

Vårterminen börjar den 23 januari, vecka 4. En termin är alltid 12 lektioner. Ingen dans på sportlovet vecka 8 eller på påsklovet vecka 14. Det är även lov på annandag påsk och på valborgsmässoafton. Terminen slutar vecka 17 med undantag för lektioner som hålls på måndagar som pga lovdagar avslutas den 8 maj och söndagar som avslutas den 7 maj.

Första veckan får man prova på alla lektioner gratis men vi vill att du anmäler dig. Om du inte vill fortsätta efter att du anmält dig skickar du ett mejl till oss.

Om dansläraren är sjuk ställs oftast lektionen in och det missade tillfället läggs på i slutet av terminen, vilket innebär att terminen slutar senare.

Om en elev är sjuk kan missad lektion tas igen genom att gå på en annan lektion. Meddela om du har tänkt att ta igen på en kurs som du normalt inte går. Om du är sjuk behöver du inte meddela detta såvida du inte fått annan information.

Vårterminen avslutas med en show. Extra tillfällen för generalrepetitioner och uppträden tillkommer. Datum och information om show kommer senare.

Har du frågor som du inte hittar svar på här på hemsidan så är du välkommen att mejla eller ringa oss. Den 16-26 december kan vi inte svara i telefon men det går bra att mejla så svarar vi efter den 26 december. Antalet platser kvar på kurserna på anmälningssidan kommer heller inte uppdateras under denna tid och stämmer därför inte.

Vi hoppas du kommer få en fin termin och att du kommer trivas hos oss!

Telefon: 0730811434

Mejl: info@hoorsdanscenter.se