HÖSTTERMINEN 2024

 

 

Första veckan får alla nya elever prova alla lektioner gratis men vi vill att du anmäler dig. Om du inte vill fortsätta efter att du anmält dig skickar du ett mejl till oss.

Om dansläraren är sjuk ställs oftast lektionen in och det missade tillfället läggs på i slutet av terminen, vilket innebär att terminen slutar senare. Finns vikarie så hålls klassen av denne.

Om en elev är sjuk kan missad lektion tas igen genom att gå på en annan lektion. Meddela om du har tänkt att ta igen på en kurs som du normalt inte går. Om du är sjuk behöver du inte meddela detta såvida du inte fått annan information.

 

Mejl: info@hoorsdanscenter.se