Anmälan till höstterminen 2024 är öppen!

ANMÄLAN OCH VILLKOR

LÄS IGENOM ANMÄLNINGSVILLKOREN. 

NÄR DU BLIR MEDLEM HOS HÖÖRS DANSCENTER BLIR DU ÄVEN MEDLEM I RIKSORGANISATIONEN AKTIV UNGDOM SOM VI TILLHÖR. MEDLEMSAVGIFTEN TÄCKER FÖRSÄKRING UNDER LEKTIONSTID.

Efter att du anmält dig, får du INGET BEKRÄFTELSEMEJL utan bara en ruta kommer upp med att anmälan är mottagen. BETALNING görs senast innan andra danslektionen via BG eller Swish. Du får alltså PROVA GRATIS första veckan. Det går bra att prova flera klasser första veckan. Vill du inte behålla din plats är vi tacksamma om du meddelar oss via mejl. Du räknar själv ut hur mycket du ska betala, ingen faktura kommer. Märk betalningen med namn på den som ska dansa + kurs(er). 

ÅTERBETALNING sker endast om du har läkarintyg och inte kan fortsätta dansa pga skada.

FOTO/VIDEO Vi fotograferar och filmar ibland lektioner/uppvisningar för marknadsföring på hemsida och i sociala medier. Om du inte vill synas i dessa meddelar du detta i din anmälan.

ÄNDRINGAR I SCHEMAT Kurs kan komma att ställas om den har för så anmälda. Har du betalt in avgiften så gör vi en återbetalning. Vi reserverar oss för ändringar i schemat som vi ibland inte råder över.

MISSAD LEKTION Om en lärare är sjuk och ingen vikarie kan hålla i lektionen så ställs lektionen in och tas igen i slutet av terminen. Om en elev missar en lektion kan man ta igen sin gång genom att gå på en annan lektion som passar ålders- och nivåmässigt. Kontakta oss om du vill ta igen missad lektion genom att gå på en kurs som du inte är anmäld till.

********************************************

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL ANMÄLAN HÖSTEN 2024

********************************************

GDPR Personuppgifter kopplat till medlemskap i Höörs Danscenter Aktiv Ungdom

Vi behöver låna dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Vi behöver ditt namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-post för att kunna kommunicera med dig och föra register. Vi kommer också att använda uppgifterna för vår rapportering av statistik och för att skicka ut medlemsinformation under året. Samt för att kunna försäkra dig till/från och under aktiviteten.

Vi behöver även ditt personnummer/ födelseuppgifter och kön för att vi som förening ska kunna söka bidrag för de aktiviteter du deltar i. Det är viktigt med bidrag då de hjälper oss att hålla föreningen igång på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Även bilder räknas som personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, och därför behövs även ett medgivande för publicering av bilder/filmer.

Om du lämnar föreningen så kommer vi ha kvar dina uppgifter i ca 3 år och därefter radera dem. Detta för att vår uppföljning gentemot våra bidragsgivare ska kunna fungera.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Vi registrerar dina uppgifter i vårt system MedlemOnline. Den som skriftligt bekräftat sitt medlemskap via en pappersblankett kan närsomhelst få se denna igen.

Endast individer med en ledarfunktion och/eller styrelsefunktion får tillgång till denna information. Du kan närsomhelst vid begäran få veta och se vilka uppgifter vi har om dig, och be att få uppdatera informationen.

Giltighetstid

Medlemsavtal är giltiga året ut och kommer att behöva förnyas varje kalenderår i samband med att du på nytt bekräftar ditt medlemskap i föreningen.

Rätten att bli glömd/få sina uppgifter raderade

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade/borttagna. För att begära detta så skickar du ett mejl till info@aktivungdom.se

Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här: www.aktivungdom.se/bli-medlem

Föreningen Höörs Danscenter Aktiv Ungdom

Nya torg 10

243 30 Höör