HÖSTTERMINEN startar den 26 augusti och slutar den 1 december och varar 13 gånger. Inga lektioner på höstlovet v. 44.

Om en lärare är sjuk läggs den lektionen på i slutet av terminen.

Om en kurs har för få deltagare ställs den in.

Anmälan görs under fliken “ANMÄLAN”.