Schema

Höstterminen börjar 3/9 förutom för Kimpro som börjar 17/9 och Zumba som börjar 18/9. Terminen varar v. 36-49. Ingen dans v. 44 förutom Zumba som kör som vanligt! Gratis prova på första veckan.

Lektion ställs in vid för få deltagare och pga detta är mindre ändringar av schemat möjliga vid terminsstart. Inställd lektion pga sjuk lärare tas igen i slutet av terminen.