VÅRTERMINEN 2020 (SOMMARSCHEMA KOMMER SNART!)

Uppdateringar i schemat den 30 mars: Västafrikans dans senareläggs och startar kl 19 på torsdagar.

Dans även på röda dagar.

Efter terminen brukar vi ha en show där alla grupper medverkar men denna termin kommer vi i stället att spela in varje grupps koreografi och klippa ihop till en showfilm. Länken till denna släpper vi på ett visst datum till alla elever.

Missad kurs kan tas igenom genom att gå på en annan eller liknande lektion. Om en lärare är sjuk läggs tillfället på i slutet av terminen eller om detta ej är möjligt, vid annat tillfälle.